JUTTA THOTT PÅ HÖGESTAD SLOTT


Frågan är om det finns något ställe på jorden som har så många dokumenterade berättelser om spöken och gengångare som just Skåne? En anledning tycks vara att spöken trivs i alla de gamla slott som finns i landskapet.


En av de mer osaliga andarna i Skåne lär vara Jutta Thott, änka efter Jörgen Krabbe som avrättades i Malmö 1678 anklagad för samröre med snapphanar. Hon lär efter detta i sin sorg ha inrättat ett rum på Högestad slott helt i svart och låtit murat igen alla fönster som vette mot Krageholm, där deras kärlekshistoria ägde rum. Jutta lär numera spöka i slottet med jämna mellanrum.

På Stortorget i Malmö finns konstverket Torgbrunn av Stig Blomberg. Där kan man se hur Jörgen Krabbe, som avrättades på torget, knäböjer inför sin arkebusering.


Av en händelse avbildas också en trollkarl i verket. Det finns dock inga avgörande bevis för att detta skulle föreställa en avlägsen släkting till Dr Hux.


Med hjälp av ett mumiefinger försöker Dr Hux hitta en pärla gömd i publiken och som lär ha tillhört Jutta Thott i en Halloween-föreställning på Oxiebiblioteket.